میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، بعد از تقاطع شیرازی ، جنب ساختمان پزشکان ملاصدرا ، پلاک 107 ، طبقه 2 ، واحد 23

تلفن : 45 و 88211640   موبایل : 09128938228   تلگرام : 09336674060

چکیده

لزوم شناسایی و تعیین سن در افراد فوت شده بدون هویت و یا حادثه دیدگان بلایاي طبیعی بر هیچ کس پوشیده نیست. همچنین انجام بعضی اقدامات درمانی در حیطه ارتودنسی و یا دندانپزشکی کودکان منوط به دانستن سن واقعی و فیزیولوژیک فرد است. سن دندانی یکی از انواع سنین تکاملی میباشد که ارتباط قابلقبولی با سن واقعی فرد دارد و به علت سهولت کاربرد به روشی شایع تبدیل شده است. در میان روشهاي متنوعی که براي تعیین سن دندانی به کار میرود، رادیولوژي دندانی امکانات گستردهاي را در اختیار کلینیسین قرار میدهد، امکان انجام این دسته تکنیکها در نمونههاي زنده و غیرتهاجمی بودن آن در عین سادگی و ارزانی و نتایج قابل اعتماد، تحقیقات را به بررسی بیشتر در این باره سوق داده است. روند تشکیل و کلسیفیکاسیون دندانها و سپس تغییرات صورت گرفته در آنها با افزایش سن مورد توجه بسیاري قرار گرفته و این مسئله به معرفی روشهاي متنوعی در این زمینه منجر شده است. در این مطالعه با جستجو در منابع اطلاعاتی PUBMED ،Direct Science و Scholar Google 36 مقاله انتخاب شده و با بررسی آنها به مروري در این زمینه پرداختیم. روشهاي متعددي جهت تعیین سن دندانی در مطالعات مختلف پیشنهاد شده است که هریک نواقص خود را دارد؛ نهایتاً آنچه روشهاي متنوع ارایه شده در تعیین سن با کمک رادیوگرافی دندانی گوشزد میکند، محدود نکردن خود به استفاده از تنها یکی از روشهاست چراکه رویکرد چندجانبه نتیجه قابل اطمینانتري را در پی دارد.

 

کلید واژهها: تعیین سن به کمک دندان، رادیولوژي دندانی، سن دندانی

 

Authors
Seyed Amir Hossein Mirhashemi, Razieh Jabbarian
Publication date
2014/6/15
Journal
Journal of Dental Medicine
Volume
27
Issue
2
Pages
137-143
Publisher
Journal of Dental Medicine
Description
The need to identify and determine the age of the unidentified dead persons or accident 
victims of natural disasters is clear. Also, some remedial measures in the field of 
orthodontics and pediatric dentistry depend on knowing the patient's physiological age. 
Previous studies suggested that dental age have a good correlation with physiological age 
more than skeletal or other common methods of age determination. Among the various 
methods used to determine dental age, dental radiography provides wide facilities for ...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید